Carrara 5 Stelle

uxohosoni

uxohosoni

Wysoka jakość - Usługi księgowe – Usługi – Zobacz - www. biuro-rachunkowe.allmart.pl

Wysoka jakość - Księgowość – Usługi – Zapraszamy - www. biuro-rachunkowe.allmart.pl - http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/
W zakresie kadr i płac świadczymy: prowadzenie teczek osobowych, sporządzanie dokumentacji dotyczących nawiązywania oraz rozwiązywania stosunku pracy, prowadzenie całości spraw związanych z urlopami, ustalanie uprawnień do urlopów wypoczynkowych, opracowanie ewidencji urlopów wypoczynkowych, sporządzanie i przekazanie pracownikom dokumentacji dotyczącej przebiegu zatrudnienia, obsługę osób zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych, sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, pomoc przy rozwiązywaniu problemów kadrowych w firmie,
doradztwo przy kontrolach państwowej inspekcji pracy i zus a także pomoc w załatwianiu spraw pokontrolnych, przygotowanie list płac wynagrodzeń na podstawie systemów płac w ramach umów o pracę, sporządzanie list płac wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych, sporządzanie druków zus rmua dla pracowników, sporządzanie i przesyłanie do zakładu ubezpieczeń społecznych miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych, sporządzanie rocznych informacji o dochodach; sporządzanie rocznego obliczenia podatku.
http://biuro-rachunkowe.allmart.pl/
http://www.biuro-rachunkowe.iris.szczecin.pl/
http://www.ksiegowosc.lux.olsztyn.pl/
Zakres świadczonych usług obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o księgowości, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów oraz rozchodów, prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób indywidualnych, ewidencja środków trwałych, sporządzanie ewidencji celem obliczenia vat, opracowanie wniosków kredytowych, całościowa obsługa rozliczeń z zakładem ubezpieczeń społecznych, opracowanie list płac oraz innej dokumentacji pracowników, sporządzanie dokumentacji związanej z rozpoczęciem działalności przez osoby fizyczne oraz spółki osobowe, coroczne sporządzanie deklaracji dotyczących podatku dochodowego, udzielanie wszelkich porad, informacji i opinii w zakresie obowiązków podatkowych, inne usługi według potrzeb oraz życzeń przedsiębiorców.

http://www.ksiegowosc.max.pomorskie.pl/
http://www.biuro-rachunkowe.nerida.com.pl/
http://www.ksiegowa.silver.opole.pl/
Obsługa kadr oraz płac obejmuje: sporządzanie listy płac; wyliczenie należnych wynagrodzeń; opracowanie umów o prace, zlecenie o dzieło; kierowanie na obowiązkowe badania; deklaracje rozliczeniowe do zakładu ubezpieczeń społecznych oraz urzędu skarbowego; prowadzenie teczek klientów; opracowanie pit dla klientów; rozliczenia coroczne dla us i głównego urzędu statystycznego. Zadzwoń lub napisz do naszej firmy. Opracujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę współpracy z specjalnymi warunkami dla nowych przedsiębiorców. Czekamy na państwa kontakt.
http://www.biuro-ksiegowe.vip.czest.pl/
http://www.ksiegowosc.vip.slask.pl/
Większe firmy prowadzone są na ogół przez kilka osób, dlatego także wszelkie sprawy finansowe także układają się absolutnie inaczej. Należy niemniej jednak nie zapominać o tym, iż prowadzenie rachunków przez księgowość jest nieodzowna.
http://vip.branza.com.pl/
http://uslugiksiegowe.branza.com.pl/
Wszystkie biura rachunkowe reklamujące się na naszym Portalu są zweryfikowanymi biurami z dłogoletnim doświadczeniem w rynku księgowym. Nasi partnerzy to solidne firmy sprawdzone i polecane przez naszych użytkowników. Jest z nami już wielu przedsiębiorców – dołącz do stale rosnącego grona zadowolonych użytkowników.